Subscribe
Czech

Magda Komínková

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC EU A JEHO NÁVRH PRO OBDOBÍ 2021–2027 ČESKÁ PERSPEKTIVA

DOWNLOAD