Subscribe
Polish

Michał Gołda

CENTRA USŁUG BPO/SSC W POLSCE – PERSPEKTYWY ROZWOJU NA TLE ZACHODZĄCYCH ZMIAN W UNII EUROPEJSKIEJ

DOWNLOAD